o konkursie

Eco Mural – to konkurs kreatywny na projekt muralu, który swym charakterem i tematyką w nieszablonowy sposób poruszać będzie zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju firm Lafarge oraz Geocycle. oraz szeroko pojętej dbałości o środowisko.

Projekt powinien skłaniać do dyskusji i wywoływać emocjonalne reakcje i prowokować refleksję odbiorcy na temat problemów środowiskowych. Dodatkowym atutem będzie nawiązanie do lokalnych wyzwań ochrony środowiska.

Konkurs
Konkurs
Konkurs

Zapraszamy Was do zaprojektowania muralu, który ma szansę stać się inspiracją do ekozmian, a także pomóc w promowaniu idei związanych z gospodarką obiegu zamkniętego.

Konkurs

Sam Eco mural będzie przygotowany i zrealizowany z wykorzystaniem nowoczesnych ekologicznych farb KNOxOUT, które przyczynią się do poprawy jakości środowiska. Mural powstanie przy współpracy z Fundacją EcoEvolution.org.

Konkurs

Zapraszamy do udziału w Konkursie przede wszystkim artystów plastyków, studentów i absolwentów uczelni artystycznych oraz wydziałów artystycznych uczelni na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Zwycięzcę w głosowaniu tajnym wybiorą pracownicy firm Lafarge i Geocycle. Najlepszy projekt zostanie nagrodzony kwotą 5000 zł a ponadto ozdobi ścianę Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych, Lafarge-Cementownia Kujawy w Bielawach, 88-192 Piechcin.

o organizatorach

Organizatorem konkursu jest firma Lafarge przy współpracy z Geocycle.

LafargeLafarge jest liderem w zakresie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych o niskim śladzie węglowym, które pozwalają na szybszy i efektywniejszy proces budowy przy wykorzystaniu cyfrowych rozwiązań.

GeocycleGeocycle wspiera cele zrównoważonego rozwoju grupy Holcim (w tym Lafarge) i podejmuje wyzwania w zakresie gospodarowania odpadami. Zagospodarowuje, unieszkodliwia i odzyskuje odpady zarówno na rynkach lokalnych jak i globalnych. Wierni swej głównej idei – przyszłości bez odpadów.

Współpraca obu firm jest dowodem na to, że przemysł może funkcjonować w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, a poprawna segregacja to pierwszy krok w procesie przetwarzania odpadów.

Dzięki takim firmom jak Geocycle i Lafarge odpady nie trafiają do lasów i na nielegalne wysypiska, ale są używane do produkcji energii oraz materiału budowlanego jakim jest cement. W ten sposób w pełni realizowana jest idea gospodarki obiegu zamkniętego.

EcoEvolutionMural powstanie przy współpracy z Fundacją Ecoevolution.org – której to czołowym projektem jest Galeria Czystej Sztuki. Fundacja maluje przejmujące EKOmurale w całej Polsce. Fundacja współpracuje z włodarzami miast, mediami i firmami, by wspierać korzystne dla zdrowia i środowiska rozwiązania.

Więcej informacji o organizatorach na podstronie ORGANIZATORZY.

cel konkursu

Celem konkursu jest edukacja proekologiczna a także

  • kształtowanie świadomości i przybliżanie odbiorcom muralu konieczności zrównoważonego rozwoju
  • zachęcanie do działań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi dla kondycji środowiska i jakości naszego życia
  • refleksja nad naszymi nawykami, które szkodzą środowisku w jakim żyjemy
  • motywowanie do praktycznych zmian w naszym codziennym życiu
  • informacja na temat proekologicznych działań firm Lafarge i Geocycle
  • promocja działań związanych z gospodarką obiegu zamkniętego

Cel konkursu

adresaci

Do konkursu zapraszamy:

  • studentów uczelni i wydziałów artystycznych w województwie kujawsko-pomorskim
  • absolwentów uczelni i wydziałów artystycznych w województwie kujawsko-pomorskim
  • członków stowarzyszeń artystycznych w województwie kujawsko-pomorskim
  • innych placówek o charakterze artystycznym

Przed zgłoszeniem zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM KONKURSU.

Województwo Kujawsko-pomorskie

ekomural

Mural to obraz namalowany na fasadzie budynku, ścianie czy ogrodzeniu. Dobry mural staje się częścią otoczenia, potrafi całkowicie zmienić odbiór budynku, zaczarować miejsce i okolicę. Oswaja przestrzeń, cieszy oko i sprawia, że chcemy tam przebywać.

Malowidła te dotyczą różnych tematów, bywają dekoracjami, promują rozmaite idee. Na ogół powstają w przestrzeni miejskiej, wyróżnia je rozmiar i ciekawa forma.

Mural
Mural
Mural

A czym jest ekomural? To specjalny typ muralu przedstawiający tematykę związaną z ekologią, ochroną środowiska czy zmianami klimatu. Ekomural może również w inny sposób wpisywać się w wymienione tematy, na przykład poprzez sposób wykonania (ekologiczne materiały, farby fotokatalityczne, itp.) czy poprzez wkomponowanie dodatkowych elementów (domki dla jerzyków na elewacji, domki dla owadów, dodatkowe nasadzenie roślin, które wraz z obrazem tworzą całość).

Mural

Nasz ECO MURAL – powstanie dzięki wykorzystaniu farby KNOxOUT. To pierwsza na świecie farba, która dzięki technologii fotokatalitycznej CristalACTiV oczyszcza powietrze z takich zanieczyszczeń, jak np. tlenki azotu. Każda powierzchnia pokryta tą farbą staje się aktywną powierzchnią oczyszczającą powietrze, która pomaga chronić ludzi przed szkodliwymi gazami. Fotokataliza zapewnia farbie również właściwości samoczyszczące, przeciwbakteryjne i deozodoryzujące.

Każdy metr kwadratowy pomalowanej powierzchni redukuje ok. 0,44 g szkodliwych tlenków azotu (NO X).

Farba

Każdy metr kwadratowy pomalowanej powierzchni redukuje ok. 0,44 g szkodliwych tlenków azotu (NO X).

Mural

Dodatkowo wyliczymy ślad węglowy całości działań związanych z malowaniem muralu zgodnie z zł ISO 14067 i GHG protocol jak równie skompensujemy go w ramach Golden Standard.

zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na:

Projekt powinien być pracą indywidualną.

Uczestników przed przystąpieniem do tworzenia prac zachęcamy do zapoznania się z informacjami o firmach Lafarge i Geocycle na stronie www.projektmural.pl oraz na stronach www.lafarge.pl i www.geocycle.com.

Rejestracja uczestników trwa przez cały okres trwania konkursu, czyli od 26 lipca do 20 sierpnia 2022.

Loga do pobrania: Lafarge, Geocycle

miejsce i termin składania projektów

W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@projektmural.pl Projekt wraz ze Zgłoszeniem, którego wzór znajdziecie pod tym linkiem – Zgłoszenie (plik word)

wyniki konkursu

Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.projektmural.pl oraz na social mediach organizatora do dnia 2 września 2022 r.